fredag 19 mars 2010

Fiber, vad är det?

Hej Anders !
Ursäkta att jag inte svarat tidigare, men jag vet inte riktigt vad jag skall svara. När bostadsbolaget för några år sedan gjorde sin installation, fanns inget intresse från boende i samfälligheten eftersom det det var förenat med kostnader bl.a.. Nu har du en likasinnad Per Torell på Laxgatan som håller på att undersöka marknaden, han hjälper också samfälligheten med en ny hemsida utan kostnad. Tag du kontakt med Per så kanske ni gemensamt kan få ut något, kom gärna till vårt nästa föreningsmöte 12 april 2010 kl 18:30 och berätta.
Vad gäller avtalet med Tele2 är det ett serviceavtal.
Vad gäller hastigheten på bredband /ADSL är det väl upp till var och en att välja, vill man ha 24 så går det bra,i allafall om man har telia.
Hälsningar
Torbjörn

Inga kommentarer: